ผลกระทบจาการทำงานที่มากไป

ในยุคที่มีการแข่งขันทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและต่างๆที่มากขึ้น  ผลกระทบจาการทำงานที่มากไป  ทำให้โลกเรานั้นหมุนไปอย่างรวดเร็วและพบว่าในปัจจุบันด้วยการพัฒนาที่ก้าวไกลทำให้ผู้คนนั้นยังคงต้องทำงานหนักเพื่อพัฒนาสิ่งเหล่านี้นั่นเอง

ทำให้คนทำงานส่วนใหญ่นั้นอาจจะต้องเผชิญและประสบปัญหาจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความกดดันและสิ่งเหล่านี้เองนั้นทำให้ส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและจิตจด้วยนั่นเอง

ในการทำงานหนักเกินไปหรือทำงานที่มากเกินไปต่อวันนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดรวมถึงความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายแน่นอนว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงอย่างแน่นอน

ในการทำงานสิ่งที่พบก็คือความกังวลที่เป็นปัญหาใหญ่ เพราะในการทำงานที่มากไปนั้นจะเกิดความเหนื่อยที่สะสมและคามเครียดที่สะสมตามมาด้วยซึ่งสาเหตุนั้นก็เพราะความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่หลากหลายตามมา ไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าที่และยอาจจะยังเกิดเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาทางด้านทางเดินอาหาร 

มีการวิเคราะห์และพบว่าในการที่เกิดความเครียดเพิ่มเติมจากการทำงานมากเกินไปสามารถเพิ่มการผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะเพิ่มอัตราความเสี่ยงในการที่จะเกิดอาการหัวใจว่าย หัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดในสมิงได้อย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นยังสิ่งผลติ่ร่างกายในการเกิดการปวดหลัง ปวดคอและรวมถึงการตรึงของกล้ามเนื้อ

การทำงานที่มากไปยังเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบทางลบในด้านโภชนาการอีกด้วย เพราะเมื่อเรานั้นทำงานมากไป ทำให้อาจจะลืมการรับประทานอาหาร เพราะมัวแต่หมกหมุ่นในการทำงานนั่นเอง หรือการทำงานที่มากไปจนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของอาหาร ทำให้ได้มีการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งคนที่ทำงานหนักส่วนใหญ่นั้นมักจะเลือกรับประทานอาหารที่สามารถซื้อได้ง่ายมากกว่าอาหารเพื่อสุขภาพ มั้งนี้ยังรวมไปถึงทางด้านการออกกำลังกายด้วยนั่นเอง เพราะการทำงานหนักก็เป็นสิ่งที่ทำให้ในเรื่องของการจัดการเวลาไม่สามารถที่จะจัดการเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเหมาะสม

และความเครียดที่เกิดจากการทำงานที่มากไปนั้นยังเป็นสิ่ง  ตรวจ HIV ไม่เจอ   ที่อาจจะส่งผลกระทบในระยาวได้และมีการศึกษาในปี 2018 ชี้ให้เห็นผลกระทบของความเครียดและเกิดเป็นความเครียดเรื้อรังและเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ 

องค์การอนามัยโลกรายงานว่าชั่วโมงทำงานที่เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 745,000 คนจากการสำรวจและเก็บข้อมูล และส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือดและยังพบว่ามีการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นถึง 29% เมื่อเทียบกับข้อมูลจากปี 2000

ดังนั้นแล้วในการทำงานนนั้นผู้ที่ทำงานควรจะทำงานเพียง35-40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากควาเครียดและโรคหลอดเลือดในสมองอักเสบ

ตรวจ HIV ไม่เจอ