โรคเรื้อนนึกว่าหายไปแล้ว

โรคเรื้อนเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  ที่พบได้ทางผิวหนัง  และในระยะติดต่อสามารถติดต่อได้ด้วยทางเดินหายใจ  

หลายโรคติดต่อที่พบว่าเคยระบาดมาแล้วในประเทศไทยที่หากขาดไปแล้วหรือแทบไม่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนตามโรงพยาบาลอีก  แต่ใช่ว่าจะหายขาด  เพราะเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันป่วยเป็นโรคนี้  ทำให้เพื่อนๆทั้งห้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  เพื่อนทุกคนต้องเข้ารับการตรวจเพื่อคัดกรองดูเชื้อและต้องตรวจสุขภาพทุกหกเดือน  ดูวุ่นวายกันไปแต่ก็เป็นวิธีตรวจเพื่อดูว่าเราติดเชื้อไปกับเพื่อนด้วยหรือไม่

  เพราะโรคนี้ติดต่อได้ทั้งทางผิวหนัง  และทางเดินหายใจ  โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอาศัยหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยเป็นเวลานาน  เช่น  คนในครอบครัวเดียวกัน  อาศัยบริเวณเดียวกัน  รวมทั้งเพื่อนๆในห้องเรียนเดียวกันด้วยอย่างพวกเรา  เพราะอาการเริ่มแรกที่เพื่อนเป็นเพื่อนยังไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อโรคเรื้อน  เพื่อนที่ติดเชื้อเล่าให้ฟังว่าอาการเริ่มแรกไม่ค่อยรู้สึกอะไร  เป็นอาการเหมือนคนปกติไม่มีไข้  ไม่ตัวร้อน  ไม่คัน  แค่ผิดสังเกตแค่ว่ามีผื่นตามผิวหนัง  ผิวหนังตามตัวเป็นวงแปลกๆแต่ไม่คัน  เหงื่อเริ่มไม่ออก  หยิกเวรที่เป็นวงนั้นไม่เจ็บ  เพื่อนก็ยังใช้ชีวิตปกติ 

เล่นกับเพื่อนๆเหมือนเดิมเวลามาโรงเรียน  กินอาหารจานเดียวกัน  แก้วน้ำเดียวกัน  ใครชื้อมาก็แบ่งกันกินทุกคนในกลุ่ม  ทำเหมือนเดิม  แต่พอเพื่อนเป็นมากขึ้น  เพื่อนๆในกลุ่มในห้องก็เริ่มถาม  เพื่อนก็เลยไปหาหมอ  และหมอก็บอกว่าเป็นโรคโบราณ  หมอก็อารมณ์ดี  โรคโบราณคือโรคที่เคยพบว่าเคยระบาดมากในสมัยก่อน  แต่ปัจจุบันไม่ค่อยพบ  หมอบอกว่าเดียวนี้จะพบคนเป็นโรคนี้อยู่ หนึ่งต่อแสนคน  ก็คือว่าคนหนึ่งแสนคนจะพบผู้ป่วยโรคนี้อยู่หนึ่งคน  คือโรคเรื้อน  

หมอให้เพื่อนของผู้ป่วยทุกคนเข้าตรวจร่างการ  และให้เฝ้าระวัง  หากมีอาการคล้ายๆเพื่อนให้รีบมาโรงพยาบาล  เพราะรู้เร็วก็รักษาให้หายขาดได้หรือไม่ให้โรคนี้รุนแรงถึงการเสียชีวิตหรือพิการถาวร  เพราะการรักษาโรคนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนานถึงหกเดือน  หรือยาวไปถึงสองปีได้  ต้องทานยาให้สม่ำเสมอ  ไม่ขาดยาหรือหยุดยาเองไม่ฉะนั้นโรคจะดื้อยา  แล้วจะรักษาไม่หายอาจทำให้คนป่วยต้องพิการขึ้นขั้นตาบอดตลอดไปได้  รวมทั้งพิการทางแขน  ขา  ตามมา

พอพวกเราได้ฟังจากหมอ  ทำให้เราคิดได้ว่า  ถึงจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือคนในครอบครัวเดียวกันก็ไม่ควรดื่มน้ำแก้วเดียวกัน  สวมใส่เสื้อผ้าตัวเดียวกันเป็นประจำ  เพราะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนได้รับเชื้อโรคอะไรมาบ้าง  และโรคที่ว่าคนไม่เป็นแล้วใช่ว่าจะหายขาดจากโลกนี้  ทุกคนมีความเสี่ยงสูงต่อโรคทุกโรค  เราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็นดีที่สุด

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   เวปเจตใหม่